รับจัดทำ แบบสอบถามงานวิจัย สำรวจความคิดเห็น แบบทดสอบวัดผลคะแนน แบบฟอร์มรับข้อมูล ออนไลน์ บริการถอดข้อมูลจากกระดาษคำตอบ เป็นไฟล์ Spreadsheet หรือ SPSS ... พร้อมบริการวิจัยตลาดครบวงจร

แบบสอบถาม แบบฟอร์ม ออนไลน์

- รองรับทุกรูปแบบคำถาม กำหนดข้อ required ได้
- ใส่ URL รูปภาพ วิดีโอ ได้ในแบบฟอร์ม
- สรุปผลเป็นสถิติเบื้องต้นได้จากระบบ
- นำผลลัพธ์ไปใช้กับ Excel, SPSS ได้ทันที
- มีระบบ login รายผู้ตอบ กรณีทำวิจัยเจาะจงกลุ่ม
- พร้อมใช้ใน 1 ชม.

แบบทดสอบวัดผลคะแนน

- คุณสมบัติเดียวกันกับแบบสอบถามออนไลน์
- คำนวณคะแนนรายบุคคล และรายกลุ่มได้
- ตัดเกรด/ระดับคะแนน ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้
- แสดงผลคะแนนให้ผู้ทำข้อสอบรู้ผลได้ทันที

ถอดข้อมูลจากกระดาษคำตอบ

สำหรับงานวิจัยภาคสนาม หรือสถานที่ทำแบบสอบถาม ไม่สะดวกกับระบบออนไลน์ เพียงส่งกระดาษคำตอบ หรือสแกน (scan) เป็นไฟล์ มาให้เรา แล้วรอรับไฟล์ Spreadsheet กลับไปใช้งานได้ทันที (ระยะเวลาขึ้นกับปริมาณ, รูปแบบกระดาษคำตอบ, และอุปกรณ์ที่ใช้เขียนตอบ)
พักการให้บริการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก
Service temporarily unavailable. Sorry for any inconvenience.