1.
2. วัตถุประสงค์การทำแบบสอบถาม
3.
4. กลุ่มผู้ตอบ
5.
6. ระยะเวลารับข้อมูล (โดยประมาณ)
7. จำนวนข้อคำถามโดยประมาณ (สำหรับคำถามเป็นชุดตาราง เช่น ชุดคำถามแบบ scale ให้นับรายข้อ)
8. ความต้องการเพิ่มเติม (นอกเหนือจากการทำเป็นแบบสอบถามออนไลน์ และเก็บข้อมูล) อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมตามปริมาณงาน
9. มีงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการส่งเมล์แจ้งและตอบแทนแก่ผู้ตอบ หรือไม่ (นอกเหนือจากการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์)
10.
11.
12.
13. สะดวกให้ติดต่อกลับช่วงเวลา
14.
15.

หลังจากส่งข้อมูลข้างต้นแล้ว กรุณาส่งแบบสอบถามไปยัง info @ siamsurvey . com เพื่อทางเราจะได้ประเมินงานให้ท่านได้อย่างละเอียด

ขอบพระคุณที่สนใจใช้บริการ ทางเราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด