บริการของเรา

แบบสำรวจออนไลน์ และแบบฟอร์มเก็บข้อมูล

หากท่านต้องการทำแบบสำรวจ แบบสอบถาม หรือแบบฟอร์มเก็บข้อมูล ในระบบออนไลน์ เพื่อความรวดเร็วในการเก็บข้อมูล และสะดวกในการนำข้อมูลไปดำเนินการต่อ SiamSurvey.com ยินดีให้บริการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อทำการสำรวจ/วิจัย หรือเก็บข้อมูลการสมัครต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดำเนินการ รวมถึงความพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว

แบบทดสอบ เก็บคะแนน

นอกจากแบบฟอร์มเก็บข้อมูลแล้ว เรายังบริการจัดทำแบบทดสอบที่สามารถคำนวณคะแนน โดยเพิ่มสูตรการคำนวณคะแนนในแต่ละข้อ หรือแต่ละตัวเลือก เข้าไป และเมื่อเพิ่มเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนเข้าไปอีก ก็สามารถสรุปผลทดสอบ เป็นเกรด หรืออระดับคะแนน พร้อมคำอธิบาย ได้ทันที

ถอดข้อมูลจากกระดาษ เป็นไฟล์ Spreadsheet

ในกรณีที่คุณต้องเก็บข้อมูลการวิจัย, สำรวจความคิดเห็น หรือคำตอบการทดสอบ ในรูปแบบกระดาษ คุณก็ยังสามารถนำกระดาษคำตอบที่ได้ มาสแกนเข้าสู่ระบบของเรา เพื่อแปลงเป็นข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล ที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างสะดวก

สมัครใช้บริการง่ายๆ เพียงส่งแบบสอบถามของคุณมาที่ info@siamsurvey.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081 345 4599

พักการให้บริการระบบออนไลน์ชั่วคราว บริการอื่นๆ ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้
Online services temporarily unavailable. Other services please use below contacts.