รายละเอียดบริการ

ด้วยคุณสมบัติที่เพียบพร้อม ได้แก่

 • รองรับคำถามที่จำเป็นสำหรับการทำวิจัย ได้แก่ ข้อความ เลือกคำตอบเดียว เลือกหลายคำตอบ การให้คะแนนความสำคัญ/ความเห็นพ้อง การจัดอันดับ (Ranking) และการกระจายคะแนนรวมให้กับแต่ละตัวเลือก (Constant Sum)
 • พร้อมกล่องข้อความ textbox หรือ drop-down เพิ่มเติมได้กับทุกตัวเลือก (เช่น อื่นๆ โปรดระบุ _______________ )
 • ตรวจสอบคำตอบที่จำเป็นต้องตอบ (required fields) หรือ คะแนนรวมของคำถามแบบ Constant Sum และเตือนผู้ตอบ หากตอบไม่ครบ ก่อนส่งเข้าระบบ
 • ดูข้อมูลผลการตอบแบบสอบถามได้ตลอดเวลา
 • คำนวณผลสรุปเบื้องต้น (เช่น นับจำนวนของแต่ละตัวเลือกที่ถูกเลือก และ ฯลฯ) ได้ทันที
 • ดาวน์โหลดผลลัพธ์กลับไปประมวลผลต่อด้วย SPSS ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาสร้าง label และ value ใหม่หมด
 • หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV ไปใช้กับโปรแกรมต่างๆ ที่รองรับไฟล์แบบ CSV (Comma-Separated Value) หรือ TSV (Tab-Separated Value) เช่น OpenOffice Calc และ Microsoft Excel
 • สามารถใส่รูปภาพลงในแบบสอบถามได้
 • มีรูปแบบของแบบสอบถาม ให้เลือกมากมาย หลากสีสัน
 • สามารถแสดงโลโก้ขององค์การ, บริษัท, หน่วยงาน ในแบบสอบถามออนไลน์ได้
 • พิมพ์เป็นเอกสารขนาด A4 สวยงามได้ทันทีจากระบบของเรา (คลิกดูตัวอย่างไฟล์ PDF) และสามารถเลือกฟอนต์ที่ต้องการใช้ได้
 • พร้อมใช้ใน 1 - 3 ชม. เพียงส่งต้นฉบับมาในรูปแบบดิจิตอลใดก็ได้ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป (เวลาที่ใช้จัดทำ ขึ้นกับปริมาณและความซับซ้อนของแบบสอบถามด้วย)
 • ในราคาประหยัด และควบคุมงบประมาณได้
 • ... และยังคงมีคุณสมบัติการใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

บริการพิเศษเพิ่มเติม (คิดค่าบริการเพิ่ม)

 • รองรับระบบหลายภาษา ไม่จำกัดจำนวนภาษา เพื่อการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ
 • คำนวณผลสรุปเชิงสถิติหรือทดสอบสมมติฐาน ด้วยโปรแกรม SPSS
 • จัดทำหน้าตาใหม่ เพื่องานของคุณโดยเฉพาะ
 • บริการแปลแบบสอบถามเป็นภาษาต่างๆ

การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์นี้ เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้บริการต่างๆ ดังนี้

 • นักศึกษา ที่ต้องการเก็บข้อมูล เพื่อการทำวิจัย
 • ครูอาจารย์ หรือโรงเรียนที่ต้องการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ให้กับนักเรียน หรือผู้ปกครอง
 • บริษัทที่ต้องการทำระบบทดสอบ หรือสำรวจความคิดเห็นต่างๆ จากพนักงาน
 • องค์กรที่ต้องการเก็บข้อมูล จากเครือข่ายสาขาที่มีจำนวนมาก หรืออยู่ห่างไกลกัน
 • หน่วยงานที่มีการจัดอบรม และต้องการทำการประเมินผลก่อนและหลังการอบรม (Pre-test, Post-test)
 • ธุรกิจทั่วไป และ SME ที่ต้องการวิจัยตลาด หรือ รับผลตอบกลับของสินค้า/บริการ จากลูกค้า 

และการจัดทำแบบฟอร์มออนไลน์ สามารถนำไปใช้งาน ดังต่อไปนี้

 • บริษัท/หน่วยงาน ที่ต้องการให้ผู้สมัครงาน ได้ให้ข้อมูลบางส่วน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ก่อนการนัดสัมภาษณ์จริง
 • ใช้เป็นแบบฟอร์มรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก ในการกรอกข้อมูลด้วยกระดาษและปากกา ทั้งยังสามารถนำข้อมูลไปใช้ดำเนินการต่างๆ ต่อไป ได้ทันที และง่ายดายในรูปแบบดิจิตอล

 

พักการให้บริการระบบออนไลน์ชั่วคราว บริการอื่นๆ ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้
Online services temporarily unavailable. Other services please use below contacts.