บริการแบบสอบถาม แบบฟอร์ม ออนไลน์

ด้วยบริการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา คุณจะได้รับความสะดวกสบาย อย่างที่ไม่สามารถหาได้จากบริการจัดทำแบบสอบถามอื่นๆ

 • แบบสอบถามออนไลน์ ที่ผู้ตอบสามารถคลิกตอบคำถามได้อย่างง่ายดาย ไม่ยุ่งยาก เหมือนการตอบลงไฟล์ Word หรือ Excel ที่แนบไปกับ e-mail ... ทำให้ผู้ตอบยินดีที่จะช่วยมากขึ้น
 • ส่งลิงค์ หรือ URL ไปยังผู้ตอบได้หลายวิธี โดยทางอีเมล์ หรือวางลิงค์ไว้บน facebook เพื่อนๆ หรือบนเว็บบอร์ดต่างๆ ที่ยินดีให้ประชาสัมพันธ์
 • ไม่ต้องเสียเวลาเขียนโปรแกรมเอง หรือ จ้างโปรแกรมเมอร์เขียน ซึ่งจะใช้เวลานาน และค่าใช้จ่ายสูงกว่า
 • พร้อมใช้ในเวลาอันรวดเร็ว (เพียง 1 - 3 ชม. สำหรับแบบสอบถามขนาดทั่วไป)
 • เก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลบนเว็บของเรา คุณจึงสามารถติดตามข้อมูลการตอบแบบสอบถามได้ตลอดเวลา จากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต
 • ดาวน์โหลดผลลัพธ์ไปใช้งานในรูปแบบ SPSS ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาแปลง หรือคีย์คำถามเข้า SPSS อีกครั้ง

ตัวอย่างแบบสอบถาม

การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์นี้ เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้บริการต่างๆ ดังนี้

 • บริษัท ห้างร้าน ที่ต้องการวิจัยตลาด หรือ เก็บข้อมูลความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ จากลูกค้า
 • นักศึกษา ที่ต้องการเก็บข้อมูล เพื่อการทำวิจัย
 • ครูอาจารย์ หรือโรงเรียนที่ต้องการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ให้กับนักเรียน หรือผู้ปกครอง
 • องค์กรที่ต้องการเก็บข้อมูล จากเครือข่ายสาขาที่มีจำนวนมาก หรืออยู่ห่างไกลกัน
 • หน่วยงานที่มีการจัดอบรม และต้องการทำการประเมินผลก่อนและหลังการอบรม (Pre-test, Post-test)

และการจัดทำแบบฟอร์มออนไลน์ สามารถนำไปใช้งาน ดังต่อไปนี้

 • บริษัท/หน่วยงาน ที่ต้องการให้ผู้สมัครงาน ได้ให้ข้อมูลบางส่วน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ก่อนการนัดสัมภาษณ์จริง
 • ใช้เป็นแบบฟอร์มรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก ในการกรอกข้อมูลด้วยกระดาษและปากกา ทั้งยังสามารถนำข้อมูลไปใช้ดำเนินการต่างๆ ต่อไป ได้ทันที และง่ายดายในรูปแบบดิจิตอล
พักการให้บริการระบบออนไลน์ชั่วคราว บริการอื่นๆ ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้
Online services temporarily unavailable. Other services please use below contacts.