จากการที่มีนักดำน้ำหลายท่าน ต้องการความสะดวกสบายในการดูแลทำความสะอาด และจัดเก็บอุปกรณ์ดำน้ำ ของตนเอง มากขึ้น รวมไปถึงด้วยวิธีการที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกับอุปกรณ์ด้วย และได้สอบถามมายัง FreedomDIVE

เราจึงได้จัดทำแบบสำรวจนี้ขึ้น และขอเชิญชวนนักดำน้ำทุกท่าน ที่มีอุปกรณ์ดำน้ำเป็นของตัวเอง (ชิ้นใดก็ได้) ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การทำความสะอาด และจัดเก็บ และดูแลรักษา อุปกรณ์ดำน้ำลึกของท่าน รวมถึงความเห็นและคำแนะนำ เพื่อให้เราสามารถวางแผนการให้บริการจัดเก็บอุปกรณ์ดำน้ำ ได้ตรงความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

และเพื่อขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม เรามีความยินดีมอบ day trip แสมสาร หรือพัทยา ฟรี 4 รางวัล* โดยมอบให้กับท่านที่แนะนำเพื่อนมาตอบมากที่สุด 2 อันดับแรก และสุ่มจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดอีก 2 ท่าน นอกจากนี้ทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามจะได้รับของขวัญเล็กๆ น้อยๆ เพียงใส่ข้อมูลการติดต่อกับท่าน ในตอนท้ายของแบบสอบถามนี้

* ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด แต่สามารถเปลี่ยนชื่อให้ผู้อื่นไปแทนได้ ปิดรับข้อมูลวันที่ 20 ม.ค. ประกาศผลรางวัล 24 ม.ค. 2555 ที่เว็บไซต์ www.FreedomDIVE.com

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ดำน้ำของท่าน

1. ท่านมีอุปกรณ์ดำน้ำใดเป็นของส่วนตัวบ้าง ถ้ามีมากกว่า 1 โปรดระบุจำนวน
2. กรุณาเลือกยี่ห้อ BCD
3. กรุณาเลือกยี่ห้อ regulator
4. ท่านมีแผนจะซื้ออุปกรณ์ดำน้ำชิ้นใดบ้าง ภายใน 1 ปีข้างหน้า
5. สำหรับอุปกรณ์ที่ท่านยังไม่มีเป็นของส่วนตัว แต่จำเป็นต้องใช้ในการดำน้ำ ส่วนใหญ่ท่านจัดหามาใช้ด้วยวิธีใด
6. ท่านคิดว่า อุปกรณ์ดำน้ำแต่ละประเภท มีผลต่อความปลอดภัยในการดำน้ำของท่านมากเพียงใด (คลิกตามลำดับ อันดับ 1 มากที่สุด)

การทำความสะอาด จัดเก็บ และการบำรุงรักษา

7. ท่านล้างอุปกรณ์ดำน้ำของท่านอย่างไร
8. ท่านจัดเก็บอุปกรณ์ดำน้ำของท่าน ไว้ที่ใด
9. อุปกรณ์ดำน้ำของท่าน จัดเก็บอย่างไร
10. ท่านบำรุงรักษาอุปกรณ์ดำน้ำแต่ละประเภทอย่างไร
11. ท่านมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดำน้ำ (รวมค่าอะไหล่และการซ่อมแซม) ประมาณ ___ บาท ต่อปี
12. ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ใด ที่ท่านมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
13. ท่านใช้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดำน้ำจากผู้ให้บริการลักษณะใด

14. กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวม เกี่ยวกับการดูแลอุปกรณ์ดำน้ำของท่าน ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (ทั้งที่ดูแลเอง และฝากผู้อื่นดูแล)

รายละเอียด ความพึงพอใจ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
54321
14.1. การทำความสะอาด
14.2. การจัดเก็บ
14.3. ความสะดวกการนำอุปกรณ์ไปใช้งาน
14.4. การตรวจสอบ บำรุงรักษา
15.

ท่านให้ความสำคัญต่อเรื่องใด เกี่ยวกับการทำความสะอาด จัดเก็บ และบำรุงรักษาอุปกรณ์

รายละเอียด ความสำคัญ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
16. การทำความสะอาด และการตากแห้ง 54321
16.1. การล้างถูกวิธี
16.2. ระดับความสะอาด
16.3. ไม่ใช้ความร้อนหรือแสงแดดโดยตรง
17. การจัดเก็บ 54321
17.1. ความสะอาดสถานที่จัดเก็บ
17.2. ปลอดภัยต่อความเสียหาย
17.3. สถานที่จัดเก็บปลอดภัยจาก ฝุ่น แมลง สัตว์
17.4. เก็บแยกอุปกรณ์ด้วยวิธีที่เหมาะสมของแต่ละชนิด
18. การบำรุงรักษา 54321
18.1. ตรวจสอบโดยช่างที่ได้รับใบรับรองการอบรม
18.2. ตรวจสอบโดยช่างผู้ชำนาญ (อาจไม่จำเป็นต้องได้รับใบรับรองการอบรม)
18.3. ซ่อมแซมโดยศูนย์บริการของยี่ห้อนั้นๆ
19. ถ้ามีบริการจัดเก็บอุปกรณ์ดำน้ำ อย่างเป็นระเบียบและมีคุณภาพ ท่านสนใจใช้บริการหรือไม่
20. นอกจากบริการทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ดำน้ำแล้ว ท่านสนใจใช้บริการใดอีกบ้าง
21.
22.
23. หากท่านต้องการขายอุปกรณ์ ท่านทำอย่างไร
24. ท่านเคย หรือมีความต้องการซื้ออุปกรณ์มือสองบ้างหรือไม่
25. ปัจจัยที่ท่านใช้ในการเลือกซื้อ (คลิกตามลำดับ อันดับ 1 สำคัญที่สุด)
26.

ข้อมูลทั่วไปของนักดำน้ำ (โปรดให้ข้อมูลการติดต่อ และที่อยู่ เพื่อส่งมอบของรางวัล)

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33. เพศ
34. อายุ
35. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
36. อาชีพ
37. ท่านได้รับบัตรอนุญาตดำน้ำจากสถาบันใด (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
38. ท่านได้รับใบอนุญาตดำน้ำขั้นสูงสุดระดับใด (หรือเทียบเท่ากับ PADI)
39. ท่านได้ผ่านการเรียนหลักสูตรพิเศษ (Specialty) อะไรบ้าง
40. ท่านดำน้ำมาเป็นระยะเวลานานเท่าใดนับตั้งแต่ได้รับบัตรอนุญาตดำน้ำ
41. ท่านมีจำนวนไดฟ์สะสมเป็นจำนวนเท่าใดนับตั้งแต่ได้รับบัตรอนุญาตดำน้ำ
42. ท่านดำน้ำบ่อยเพียงใด (จำนวนไดฟ์ต่อปี โดยเฉลี่ย)
43. ท่านซื้ออุปกรณ์ดำน้ำครบชุดเมื่อไร
44. ท่านเคยออกทริปดำน้ำแบบใดบ้าง และบ่อยเพียงใด (จำนวนไดฟ์โดยเฉลี่ยต่อปี)
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่ท่านระบุมานี้ สอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อความถูกต้องในการมอบรางวัล

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่สละเวลาให้ข้อมูล เพื่อพัฒนาบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ดำน้ำของเรา

เพื่อความสะดวกในการอ้างถึงผู้แนะนำ ท่านสามารถใช้ URL ด้านล่างนี้ เพื่อส่งต่อให้เพื่อนของท่าน โดยแก้ email เป็นของท่านเอง
http://www.siamsurvey.com/th/questionnaire/scuba_equipment_storage&Default%5BRefererEmail%5D=info@freedomdive.com