รับจัดทำ แบบสอบถามงานวิจัย สำรวจความคิดเห็น แบบทดสอบวัดผลคะแนน แบบฟอร์มรับข้อมูล ออนไลน์ บริการถอดข้อมูลจากกระดาษคำตอบ เป็นไฟล์ Spreadsheet หรือ SPSS ... พร้อมบริการวิจัยตลาดครบวงจร

แบบสอบถาม แบบฟอร์ม ออนไลน์

- รองรับทุกรูปแบบคำถาม กำหนดข้อ required ได้
- ใส่ URL รูปภาพ วิดีโอ ได้ในแบบฟอร์ม
- สรุปผลเป็นสถิติเบื้องต้นได้จากระบบ
- นำผลลัพธ์ไปใช้กับ Excel, SPSS ได้ทันที
- มีระบบ login รายผู้ตอบ กรณีทำวิจัยเจาะจงกลุ่ม
- พร้อมใช้ใน 1 ชม.

แบบทดสอบวัดผลคะแนน

- คุณสมบัติเดียวกันกับแบบสอบถามออนไลน์
- คำนวณคะแนนรายบุคคล และรายกลุ่มได้
- ตัดเกรด/ระดับคะแนน ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้
- แสดงผลคะแนนให้ผู้ทำข้อสอบรู้ผลได้ทันที

บริการวิจัยตลาด (Market Research)

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ทั้งงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative) และปริมาณ (quantitative) ด้วยแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (focus group, survey, online survey) เพื่อให้คุณมีข้อมูลตลาดที่ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง
พักการให้บริการระบบออนไลน์ชั่วคราว บริการอื่นๆ ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้
Online services temporarily unavailable. Other services please use below contacts.