บริการถอดข้อมูลจากกระดาษ เป็น Spreadsheet (Excel, Calc) หรือ SPSS

หากคุณต้องการทำแบบสำรวจ เก็บข้อมูลแบบภาคสนาม ด้วยอุปกรณ์คือ ปากกาและกระดาษ โดยเก็บข้อมูลได้ในรูปแบบ ต่อไปนี้

Paper Questionnaire

และเป้าหมายของคุณ คือข้อมูลในรูปแบบ Spreadsheet แบบนี้

Spreadsheet Output

เรามีซอฟต์แวร์ที่จะช่วยการถอดข้อมูลคำตอบจากกระดาษ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำได้อย่างง่ายดาย ด้วยความรวดเร็ว และความผิดพลาดต่ำ เพียงส่งตัวอย่างแบบสอบถามของคุณ มาให้เราประเมินค่าบริการ (ถ้าเป็นไปได้ ส่งตัวอย่างคำถามมาให้เราร่วมออกแบบลงหน้ากระดาษ ก่อนใช้งานจริง เพื่อให้การถอดข้อมูลทำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น)

ความสามารถของระบบ

  • รองรับกระดาษชนิดใดก็ได้ ที่สามารถสแกนด้วยเครื่องสแกนเนอร์ (scanner) ได้ (ไม่จำเป็นต้องเป็นกระดาษแข็งที่ออกแบบมาใช้เฉพาะ)
  • ไม่จำกัดรูปแบบของฟอร์มคำตอบ ออกแบบได้ตามต้องการ (รูปแบบของฟอร์ม มีส่วนช่วยลดโอกาสการนับคำตอบผิดพลาดได้ ยินดีให้คำแนะนำเพื่อการออกแบบที่ดียิ่งขึ้น)
  • ใช้ปากกา หรือดินสอ แบบใดก็ได้ ที่สามารถสแกนติดเป็นสีดำได้
  • เลือกคำตอบด้วยการเขียนเครื่องหมายถูก กากบาท หรือฝนทับ ทั้งบางส่วนหรือเต็มช่องก็ได้ (อัตราส่วนความถูกต้องจะขึ้นกับความชัดเจนของเส้นหมึก แต่แม้จะใช้เครื่องหมายถูก ด้วยปากกา 0.5mm ทั่วไป ก็ยังให้ความถูกต้องได้สูงถึง 95 - 100%)
  • รองรับทั้งคำถามประเภทคำตอบเดียว และหลายคำตอบ
  • ใช้ร่วมกับระบบตรวจคำตอบ คำนวณคะแนนของเรา เพื่อใช้กับงานตรวจข้อสอบก็ได้

ค่าบริการ

จัดทำ template เริ่มต้นเพื่อถอดข้อมูล เริ่มต้นที่ 500 บาท สำหรับ 1 หน้า A4 ที่มีรูปแบบไม่ซับซ้อน
หากมีจำนวนหน้ามากกว่านี้ รบกวนส่งตัวอย่างมาประเมินราคาก่อน
ประมวลผลกระดาษคำตอบ หน้า A4 ละ 0.50 บาท (ปรับลดได้ตามปริมาณงาน)
หมายเหตุ: รวมค่าสแกนกระดาษคำตอบ ไม่รวมค่าจัดส่งกระดาษคำตอบ

หากต้องการนำไปติดตั้งในองค์กร เพื่อใช้งานระยะยาว โปรดแจ้งรายละเอียดมาทาง E-mail เพื่อเสนอราคาต่อไป

พักการให้บริการระบบออนไลน์ชั่วคราว บริการอื่นๆ ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้
Online services temporarily unavailable. Other services please use below contacts.