บริการเก็บข้อมูลแบบเจาะจงบุคคลผู้ตอบแบบสำรวจ

ระบบแบบฟอร์มของเรา ยังรองรับการทำแบบสอบถาม หรือแบบทดสอบ ซึ่งกำหนดผู้ตอบแบบเจาะจงบุคคล โดย เราจะสร้าง username และ password ให้เป็นรายคน สำหรับแบบสอบถามหรือแบบทดสอบที่ต้องการใช้ คุณสมบัตินี้

คิดค่าบริการเพิ่มเพียง 20% ของค่าบริการตามแพ็คเกจปกติที่คุณเลือก

วิธีใช้งาน

  • แจ้งความประสงค์ใช้งานระบบนี้ และระบุจำนวนผู้ตอบที่ต้องการ พร้อมทั้งรหัสนำหน้า username (เช่น ans)
  • เจ้าหน้าที่ของเราจะสร้าง username และ password สำหรับผู้ตอบครบจำนวนที่ต้องการ โดยใช้รหัสนำหน้าที่กำหนดให้ มาต่อท้ายด้วยเลขลำดับที่ เพื่อสร้างเป็น username เช่น ans001, ans002 ส่วน password จะกำหนดให้แบบสุ่ม
  • login เข้าสู่ระบบของเจ้าของแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ จะพบตาราง username และ password ทั้งหมด สามารถคัดลอกไปใส่ Word หรือ Excel เพื่อจัดพิมพ์และส่งให้ผู้ตอบได้ทันที
พักการให้บริการระบบออนไลน์ชั่วคราว บริการอื่นๆ ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้
Online services temporarily unavailable. Other services please use below contacts.