ค่าบริการระบบแบบทดสอบออนไลน์

อัตราค่าบริการ และวิธีการชำระเงิน

เราคิดค่าบริการในส่วนของการจัดทำแบบทดสอบในรูปแบบฟอร์มบนเว็บ และการจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูลของเรา และการคำนวณและแสดงผลคะแนน ตามจำนวนคำตอบที่ต้องการ โดยมีแพ็คเกจให้เลือกดังนี้

1. ใช้บริการจัดทำแบบทดสอบ

บริการแบบทดสอบ คือ บริการแบบฟอร์มเช่นเดียวกับแบบสอบถาม แต่เพิ่มเติมระบบคำนวณคะแนน จัดระดับคะแนน (Grading) และ แสดงผลคะแนนและระดับคะแนน (Grade) ให้กับผู้ตอบด้วย

รับคำตอบได้ค่าบริการ
100 ชุด 5,400 บาท
200 ชุด 7,200 บาท
300 ชุด 8,700 บาท
400 ชุด 9,900 บาท

กรณีต้องการจัดทำหลายภาษา แต่อยู่ในชุดคำถามเดียวกัน เก็บลงฐานข้อมูลเดียวกัน ภาษาที่ 2 ขึ้นไปที่เพิ่มเติม คิดค่าบริการเพิ่ม 1,500 บาทต่อ 1 ภาษา (โดยเจ้าของแบบสอบถามเป็นผู้จัดทำแบบสอบถามในแต่ละภาษาให้เรา)

หมายเหตุ ค่าบริการนี้ เป็นค่าบริการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ และจัดเก็บ/ประมวลผลข้อมูล ตามจำนวนชุดคำตอบที่ระบุ มิใช่ค่าบริการในการแจกจ่าย ประชาสัมพันธ์ หรือหาผู้ตอบแบบทดสอบ ให้ได้ครบตามจำนวน ทั้งนี้ เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแจกจ่าย และระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับข้อมูลครบตามต้องการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

2. ใช้บริการจำนวนมาก

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการหลายแบบสอบถาม และรวมกันแล้ว ต้องเก็บคำตอบจำนวนมาก เรายินดีคิดค่าบริการแยกส่วนของการทำแบบสอบถาม และการเก็บคำตอบ ออกจากกัน เพื่อช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าการคิดค่าบริการเป็นรายแบบสอบถาม โดยคิดค่าบริการจัดทำแบบสอบถาม 2,500 บาทต่อ 1 ชุดแบบสอบถาม (ไม่เกิน 100 คำถามต่อชุด) และค่าบริการเก็บข้อมูลคำตอบ ดังนี้

รับคำตอบได้ค่าบริการ
1,000 ชุดขึ้นไป ชุดละ 15 บาท
1,500 ชุดขึ้นไป ชุดละ 12 บาท
3,000 ชุดขึ้นไป ชุดละ 9 บาท

 

สำหรับการชำระเงิน กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมทั้งส่ง slip มาให้เรา ทางอีเมล info @ siamsurvey.com

พักการให้บริการระบบออนไลน์ชั่วคราว บริการอื่นๆ ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้
Online services temporarily unavailable. Other services please use below contacts.