ค่าบริการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์

อัตราค่าบริการ และวิธีการชำระเงิน

เราคิดค่าบริการในส่วนของการจัดทำแบบสอบถามในรูปแบบฟอร์มบนเว็บ และการจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูลของเรา ตามจำนวนคำตอบที่ต้องการ โดยมีแพ็คเกจให้เลือกดังนี้

1. ใช้บริการ 1 แบบสอบถาม

รับคำตอบได้ค่าบริการ
100 ชุด 2,700 บาท
200 ชุด 3,600 บาท
300 ชุด 4,500 บาท
400 ชุด 5,250 บาท
600 ชุด 6,750 บาท
800 ชุด 8,100 บาท

กรณีต้องการจัดทำหลายภาษา แต่อยู่ในชุดคำถามเดียวกัน เก็บลงฐานข้อมูลเดียวกัน ภาษาที่ 2 ขึ้นไปที่เพิ่มเติม คิดค่าบริการเพิ่ม 1,500 บาทต่อ 1 ภาษา (โดยเจ้าของแบบสอบถามเป็นผู้จัดทำเนื้อหาของแต่ละภาษาให้เรา)

หมายเหตุ ค่าบริการนี้ เป็นค่าบริการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ และจัดเก็บ/ประมวลผลข้อมูล ตามจำนวนชุดคำตอบที่ระบุ มิใช่ค่าบริการในการแจกจ่าย ประชาสัมพันธ์ หรือหาผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ได้ครบตามจำนวน ทั้งนี้ เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแจกจ่าย และระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับข้อมูลครบตามต้องการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

2. ใช้บริการจำนวนมาก

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการหลายแบบสอบถาม และรวมกันแล้ว ต้องเก็บคำตอบจำนวนมาก เรายินดีคิดค่าบริการแยกส่วนของการทำแบบสอบถาม และการเก็บคำตอบ ออกจากกัน เพื่อช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าการคิดค่าบริการเป็นรายแบบสอบถาม โดยคิดค่าบริการจัดทำแบบสอบถาม 1,800 บาทต่อ 1 ชุดแบบสอบถาม (ไม่เกิน 100 คำถามต่อชุด) และค่าบริการเก็บข้อมูลคำตอบ ดังนี้

รับคำตอบได้ค่าบริการ
1,000 ชุดขึ้นไป ชุดละ 8 บาท
1,500 ชุดขึ้นไป ชุดละ 6 บาท
3,000 ชุดขึ้นไป ชุดละ 4 บาท

 

สำหรับการชำระเงิน กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมทั้งส่ง slip มาให้เรา ทางอีเมล info @ siamsurvey.com

พักการให้บริการระบบออนไลน์ชั่วคราว บริการอื่นๆ ติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้
Online services temporarily unavailable. Other services please use below contacts.